Ysbwriel ar y stryd

Os yw person yn gollwng, taflyd neu gadael ysbwriel ar lawr mewn man cyhoeddus, gyda'r bwriad o'i adael yno, mae'n drosedd amgylcheddol.

Gall swyddogion Cyngor Gwynedd roi dirwy i chi am wneud hyn.

Dirwy o £100, £75 os yn talu o fewn 10 diwrnod.

 

Glanhau strydoedd

Mae gennym raglen reolaidd ar gyfer glanhau strydoedd a gwagio biniau stryd yng Ngwynedd.
Rhowch wybod i ni os oes gwastraff neu ysbwriel ar y stryd sydd yn achosi problem.

Rhoi gwybod am ysbwriel ar y stryd ar-lein