Ysbwriel ar y stryd

Os yw person yn gollwng, taflyd neu gadael ysbwriel ar lawr mewn man cyhoeddus, gyda'r bwriad o'i adael yno, mae'n drosedd amgylcheddol.

Gall swyddogion Kingdom neu swyddogion Cyngor Gwynedd roi dirwy i chi am wneud hyn.

Dirwy o £100, £75 os yn talu o fewn 10 diwrnod.

 

Glanhau strydoedd

Mae gennym raglen reolaidd ar gyfer glanhau strydoedd a gwagio biniau stryd yng Ngwynedd.
Rhowch wybod i ni os oes gwastraff neu ysbwriel ar y stryd sydd yn achosi problem.

Rhoi gwybod am ysbwriel ar y stryd ar-lein