Cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw llawer o droseddau amgylcheddol fel tipio anghyfreithlon ar raddfa fawr, llygru dŵr, aer a thir. Dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Close