Anifeiliaid marw

Os dewch ar draws anifail marw mewn man cyhoeddus yng Ngwynedd, cysylltwch â ni ar 01766 771000 er mwyn i ni drefnu i gasglu’r corff.

Os ydi'r anifail marw ar lôn/priffordd gallwch roi gwybod i ni ar-lein: