Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 

Gall Cyngor ar Bopeth eich cynghori beth i'w wneud nesaf a gallwch adrodd am broblem.
Mae pob adroddiad yn gyfrinachol a gallwch aros yn ddienw os yn dymuno.

 

Safonau Masnach Cyngor Gwynedd

  • Ffôn: 01766 771 000
  • E-bost: safmas@gwynedd.llyw.cymru
  • Gwasanaeth wyneb i wyneb i bobl hŷn neu fregus ar gael (drwy apwyntiad yn unig).