Gwenwyn bwyd

Os ydych yn meddwl eich bod yn dioddef o wenwyn bwyd cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Achosir gwenwyn bwyd o ganlyniad i amlyncu bwyd neu hylif sydd yn cynnwys bacteria, firws neu barasit.

Gellir darganfod gwybodaeth am y gwahanol fathau o wenwyn bwyd / afiechydon heintus yn y taflenni gwybodaeth isod:

 

Am wybodaeth gyffredinol am wenwyn bwyd, cysylltwch â ni: