Gwasanaeth gwagio tanc septig

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gweithredu gwasanaeth i ddeiliad tai preifat i glirio carthffosydd a draeniau preifat. Efallai y byddech fel deiliaid tai yn dymuno defnyddio gwasanaethau contractwyr a restrir mewn cyfeiriaduron masnach megis Yellow Pages o dan “Drain and Pipe Cleaning”.

Nodwch os gwelwch yn dda mai deiliaid tai sydd yn gyfrifol am dalu cost y gwasanaethau hyn.