Tag / microsglodyn adnabod

Mae’n rhaid i bob ci fod â thag ar ei goler sy’n nodi enw a chyfeiriad ei berchennog pan fydd mewn lle cyhoeddus.  Gallech gael dirwy drom os nad oes tag ar eich ci.

 

Microsglodyn

O 6 Ebrill 2016, mi fydd yn ofynnol rhoi microsglodyn ar bob ci dros 8 wythnos oed a chofrestru manylion y ceidwad ar gronfa ddata gymeradwy.

Gallwch gael dirwy o hyd at £500 os nad yw eich ci wedi cael microsglodyn erbyn 6 Ebrill 2016.

Bydd dal yn ofynnol o dan y gyfraith i gi wisgo coler ac arno dag sy'n nodi enw a manylion cyswllt y perchennog pan fydd mewn lle cyhoeddus.

 

Beth mae gosod microsglodyn yn ei olygu?

Caiff sglodyn maint darn o reis ei osod dan groen y ci. Mae’r sglodyn yn cario rhif gwybodaeth arbennig sy’n ei gysylltu â manylion y perchennog.

Mae gan warden cŵn, milfeddyg, cenel cŵn ac eraill sganwyr. Os bydd y ci’n mynd ar goll, gellir ei sganio a chysylltu â’r perchennog yn syth.

 

 Er mwyn cael microsglodyn:

  • ewch at y milfeddyg lleol - mae’n costio rhwng £15 a £25 fel arfer
  • cadwch lygad am gynigion arbennig gan fudiadau fel yr Ymddiriedolaeth Cŵn (www.dogstrust.org.uk )

 Mae’n rhaid  i weithiwr proffesiynol hyfforddedig osod microsglodyn.

 

Cadw’r wybodaeth ar y microsglodyn yn gyfoes

Dylech ddiweddaru’r wybodaeth sydd ar y microsglodyn pan fod angen,  e.e. os byddwch yn symud tŷ dylech gysylltu â’r cwmni cronfa ddata er mwyn diweddaru eich manylion.  Efallai byddwch yn gorfod talu am ddiweddaru'r wybodaeth ar ficrosglodyn eich ci.  

Mwy o wybodaeth

Gallwch ofyn am fwy o gyngor ynghylch microsglodion gan swyddog cŵn:

Ar-lein: Gofyn cyngor ynghylch microsglodion

Ffôn: 01766 771000 (08:30 - 17:30, Llun - Gwener)