Cŵn yn cyfarth

Os oes ci sy'n cyfarth yn peri niwsans i chi, gallwch ddweud wrthym am y broblem.