Baw cŵn

I wneud cwyn am faw cŵn cysylltwch â'r Cyngor drwy lenwi ein ffurflen ar-lein:

Adrodd am faw cŵn

Pecyn dal bagiau baw ci am ddim

Mae pecynnau ar gael i bigo fyny o'r lleoliadau isod:

  • Siop Gwynedd Pwllheli
  • Siop Gwynedd Caernarfon
  • Siop Gwynedd Dolgellau

I wneud cais am becyn dal bagiau baw ci am ddim defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:

Cais am becyn dal bagiau baw ci


Baw ci - dirwy am beidio â glanhau

Os ydych yn mynd â’ch ci am dro, dylech wneud yn siŵr bod gennych fag plastig neu raw faw gyda chi er mwyn glanhau ar ôl y ci.


Os na fyddwch yn clirio ar ôl eich ci, mae’n bosib y byddwch yn derbyn dirwy.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen gorchmynion rheoli cŵn.

 

Sut i waredu baw ci

Gallwch roi eich bagiau baw ci yn y biniau isod (ar yr amod bod y bag wedi ei glymu a bod y bag yn un bioddiraddadwy):

  • bin sbwriel cyhoeddus
  • bin baw ci
  • bin olwyn gwyrdd


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.