Cronfeydd Cefnogi (SPF)

Fel rhan o raglen Ffyniant Cyffredin DU, mae oddeutu £20m wedi ei glustnodi ar gyfer sir Gwynedd gyda peth o’r arian wedi ei ymrwymo ar gyfer sefydlu Cronfeydd ar gyfer cefnogi prosiectau yn y maes Adfywio. Fel rhan o’r cynllun mae Cyngor Gwynedd yn agor 3 Cronfa;

  1. Cronfa Cefnogi Adfywio
  2. Cronfa Cefnogi Diwylliant, Digwyddiadau, Byw’n Iach ac Actif
  3. Cronfa Cefnogi Busnes

Mae’r Cronfeydd Cefnogi Adfywio, Cefnogi Diwylliant, Digwyddiadau, Byw’n Iach ac Actif yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan sefydliadau nid-er-elw (ond sy’n cynnwys mentrau cymdeithasol â threfnwyr digwyddiadau) i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb i gefnogi prosiectau fydd yn gwella ansawdd trigolion a chymunedau’r Sir, ar sail cyflwyno ceisiadau. 


Mae’r trydydd  rownd o’r Gronfa Byw’n Iach ac Actif ar agor. Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i’r Cronfa Byw’n Iach ac Actif yw 5pm, 30 Ebrill 2024. 

 

Mae Cronfa Cefnogi Adfywio bellach wedi CAU. Gweler rhestr o brosiectau a gefnogwyd isod. 

 

 

Canllawiau

Canllawiau Byw'n Iach ac Actif

Canllawiau Cronfa Diwylliant

Cronfa Cefnogi Digwyddiadau

Trothwyon Caffael

Telerau ac Amodau

 

Gwneud Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais

Rheolau Cymhorthdal

Rheolau Cymhorthdal

 

Cwblhewch a dychwelwch y 2 ffurflen uchod i cronfacefnogidiwyllesiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Cronfa Cefnogi Digwyddiadau: Mae trydedd rownd y gronfa Digwyddiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gronfa'r digwyddiad yw 19 Ionawr 2024 am 5pm.