Cronfa Cydlyniant Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru

Mae gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru gyfle i fudiadau wneud cais am gyllid rhwng £500 a £5,000 i sicrhau bod elfennau o Gydlyniant Cymunedol yn cael eu gwreiddio ym mhob cymuned.

Croesewir ceisiadau am ddigwyddiadau/gweithgareddau neu ddogfennau neu lenyddiaeth gefnogol, fewn siroedd Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.

 

Gwneud cais

Nid yw'r dogfennau hyn yn gwbl hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau drwy e-bost at:

Dyddiad cau: 12yp dydd Mercher 10 Mai, 2023.Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybdoaeth, cysylltwch â