Cysylltu â ni - Gostyngiad Treth Cyngor

E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 682689

Cyfeiriad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH


Pwyntiau cyswllt - Siopau Gwynedd

Os ydych yn dymuno cael mynediad at wasanaethau'r Cyngor wyneb-yn-wyneb, gallwch wneud hynny yn ein swyddfeydd Siopau Gwynedd sydd wedi eu lleoli yn y safleoedd canlynol:      

  • Arfon: Cyngor Gwynedd, Stryd y Castell, Caernarfon Gwynedd, LL55 1SE
  • Dwyfor: Swyddfa Ardal Dwyfor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA
  • Meirionnydd: Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB   

Gallwch gasglu neu gyflwyno ffurflenni a dogfennau yn y swyddfeydd yma - bydd staff yn gwirio a chopïo eich dogfennau gan eu dychwelyd i chi yn syth.