Cenedligrwydd a dinasyddiaeth

Os ydych chi'n ddinesydd o'r Undeb Ewropeaidd, bydd modd i chi a'ch teulu gyflwyno cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y Deyrnas Unedig ar ôl 30 Mehefin 2021.

  • GOV.UK - gwybodaeth am wneud cais i aros yr y DU