Newid i wasanaethau

Eisiau gwybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn syth i'ch ffôn? 

Gallwch gofrestru i dderbyn gwybodaeth am newidiadau wedi eu cynllunio i wasanaethau e.e newid i oriau agor dros y Nadolig, neu newidiadau i gasgliadau gwastraff yn syth i'ch ffôn.

Os oes gennych gyfrif ar-lein, mewngofnodwch a rhoi tic yn y bocs "Rhowch wybod i mi am newidiadau i wasanaethau". 

Os nad oes gennych gyfrif, beth am greu un rŵan! 

Creu Cyfrif / Mewngofnodi

Cofiwch! Nid yw hwn yn wasanaeth i roi gwybod am newidiadau yn ystod argyfwng.