Poblogaeth

Mae’r atodiadau sy’n cael eu rhestru isod yn cynnwys data am bobl yng Ngwynedd a’r wardiau sy’n rhan o’r sir gan gynnwys gwybodaeth am boblogaeth, dwysedd poblogaeth, genedigaethau a marwolaethau.


Gwybodaeth bellach

 Ar-lein: ffurflen ymholiadau
 E-bost: ymchwil@gwynedd.llyw.cymru
 Ffôn: 01286 679619