Gwneud gwaith ymchwil ar eich rhan

Chwilio am ystadegau neu ddata allweddol o’r newydd? Neu efallai bod ganddoch chi waith ymchwil neu ddadansoddi penodol y hoffech ei gyflawni?

Mae modd comisiynu arbenigedd y tîm Ymchwil a Dadansoddeg, cysylltwch â ni i drafod gofynion penodol eich prosiect chi.

Ar-lein: cwblhau ffurflen

E-bost: ymchwil@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 679619