Strategaeth Iaith Gwynedd

Mae Safonau’r Gymraeg, a osodwyd ar Gyngor Gwynedd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod disgwyliad ar y Cyngor i lunio strategaeth hybu 5 mlynedd fydd yn dangos sut yr ydym yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnyddio’r Gymraeg ar draws y sir.

Strategaeth Iaith Gwynedd 2023 – 2033

Strategaeth Iaith Cynllun Hybu 2018 - 2023

Adroddiad Monitro Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018 – 2023

 

 

Gweld dadansoddiad cychwynnol yr Uned Ymchwil a Dadansoddeg o ddata cyfrifiad 2021 am y Gymraeg

baneriaith4

 

iaith@gwynedd.llyw.cymru 

01286 679452