Hunaniaith - Menter Iaith Gwynedd

Hunaniaith yw Menter Iaith Gwynedd. Bwriad sylfaenol y fenter ydy cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau ac ym mhob cymuned ledled Gwynedd.

Mae hyn yn cael ei wneud drwy ddatblygu cynlluniau ar y cyd gyda phartneriaid a mudiadau cymunedol. 

Mynd i wefan Hunaniaith 

 

baneriaith4

 

iaith@gwynedd.llyw.cymru 

01286 679452