720px-Keneuoe

Un o Lesotho yw Keneuoe yn wreiddiol ond symudodd i Wynedd yn 1997. Ers hynny mae hi wedi cymryd mantais o bob cyfle i ddysgu’r Gymraeg er mwyn gallu cefnogi, hyrwyddo hawliau a chanolbwyntio ar anghenion unigolion - elfennau hanfodol o rôl Keneuoe fel Rheolwr Cynorthwyol Cartref Hafod Mawddach.