Cefnogaeth i ddod yn ôl i Wynedd

Does unman yn well ‘na adra ac mae detholiad o gyfleoedd gwaith difyr ar gael ar hyd a lled Gwynedd.

 

Chwilio am swydd

Mae ystod eang o gyflogwyr lleol Gwynedd yn hysbysebu swyddi ar hysbysfwrdd swyddi Gwaith Gwynedd ynghyd â gwefan y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae prif sefydliadau Gwynedd hefyd yn hysbysebu swyddi’n rheolaidd ar y safleoedd canlynol:

Mae cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â ymgeisio am swyddi ar gael gan Gyrfa Cymru ac mae’n bosib allech fod yn addas i dderbyn cymorth gan rai o brosiectau Gwaith Gwynedd

Cyngor Gwynedd yw cyflogwr mwyaf Gwynedd a dyma ddolenni i cyflogwyr arwyddocaol eraill yn y Sir i’ch rhoi ar ben ffordd:

 

 

Newid gyrfa neu gwella sgiliau

Mae cyngor a cymorth defnyddiol ynglŷn a newid gyfra a gwella sgiliau ar gael o’r canlynol:

Mae meddu â sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig da yn bwysig i llawer o gyflogwyr. Os am wella eich sgiliau yn y Gymraeg ewch i wefan: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

 

Cychwyn busnes

Petaech gyda’r awch i fentro neu adleoli busnes, mae ystod o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gael o: