Strategaeth Tai Gwynedd

Strategaeth Tai Drafft 2019-2024

Mae’r Strategaeth Tai yn gosod uchelgais hirdymor, yn ogystal â blaenoriaethau clir ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. 

Os oes gennych sylwadau am gynnwys y Strategaeth Tai, Anfonwch unrhyw sylwadau sydd gennych am gynnwys y Strategaeth Tai at UnedStrategolTai@gwynedd.llyw.cymru erbyn 13 Mai.

 

Gweler hefyd: