Polisi Gosod Tai Cyffredin

Mae Cyngor Gwynedd, Adra, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru wedi sefydlu Partneriaeth Cofrestr Tai Gyffredin Gwynedd.

Pwrpas y Bartneriaeth yw datblygu cofrestr tai gyffredin gyda chynllun dyrannu cyffredin cysylltiol, yn cael ei chefnogi drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor mwy effeithiol ac amserol i ymgeiswyr.                          

Bydd y dull hwn yn golygu:

  • un man i gael mynediad at dai cymdeithasol yng Ngwynedd 
  • un cynllun dyrannu hawdd i’w ddeall ar gyfer pob gosodiad yng Ngwynedd
  • ymgeiswyr yn gallu gwneud dewisiadau ar sail gwybodaeth am yr opsiynau tai sydd ar gael iddynt.

Gweld y polisi Gosod Tai Cyffredin