Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Mae'r Adroddiad Asesiad Poblogaeth yn cynnwys gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth ar gael i bobl Gogledd Cymru, yn ogystal ag anghenion cefnogaeth gofalwyr:

Am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddo Prydain (British sign language) neu ieithoedd eraill, cysylltwch â ni:

Cysylltwch â ni:

Cydweithredfa Gwella Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

E-bost: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk

Ffôn: 01824 712432


Gwybodaeth Bellach:

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.