Datganiadau 8

Sesiwn 8
Rhif sylwebydd  Enw Asiant/ Mudiad Datganiad
   Y Cyngor   Datganiad
 318  Mariede Thomas  

Datganiad

Atodiad

 1273  Alun Foulkes  Cyngor Cymuned Cwm Cadnat  
 1441  Maureen Parry Williams  CPRW  
 1561  Mark Newey  Llywodraeth Cymru  Datganiad
 2857  Kate Barker    
3089 Victor Jones Cyd-bwyllgor Ymgynghorol AHNE Datganiad