Datganiadau 6

Rhif sylwebydd EnwAsiant  Datganiad
   Y Cyngor   Datganiad 
 381 Cynghorydd Alwyn Gruffydd     
 1645  Mark Roberts  Barton Willmore  
 3058  Roberts Llewelyn Jones    
 2919  Sarah Fox Horizon Nuclear Power Datganiad 
 3036  Tom Brooks Cyfeillion Borth y Gest Datganiad 
 3032  Paul Madden   Datganiad 
 2735 Lafarge Tarmac Trading Ltd Robert Price, Pleydell Smithyman Ltd (2685)  
 300 Cynghorydd R Ll Jones    
 3089  Victor Jones  Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE  Datganiad
1561   Llywodraeth Cymru Datganiad