Datganiadau 5

Sesiwn 5
 Rhif SylwebyddEnw  Asiant/ MudiadDatganiad 
  Y Cyngor    Datganiad
 180 Roberts Roberts  Maes Carafanau Bodafon  
 1366 Rhys Davies  Cadnant Planning  Datganiad
 381 Cynghorydd Alwyn Gruffydd    
 1561 Mark Newey  Llywodraeth Cymru  Datganiad
 2128 John Parry    
 2733 BH&HPA  David Middleton, Savills Ltd (2732)  
 2778 Andrew Bate  Kingsbridge Caravan Park  
 2871 Sian Parri  Cyfeillion Llŷn  
 2919 Sarah Fox  Horizon Nuclear Power  Datganiad
 3091 First Investments Ltd  Jonathon Burns, DPP One Ltd (1458)  
 367 Cynghorydd RH Wyn Williams   Datganiad 
 2735 Lafarge Tarmac Trading Ltd  Robert Price, Pleydell Smithyman Ltd (2685)  
 3089  Victor Jones  Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE  Datganiad