Datganiadau 4

Datganiadau 4
 Rhif SylwebyddEnw  Asiant/ Mudiad Datganiad
   Y Cyngor    Datganiad
 1470  Mark Harris  HBF  Datganiad
 1561  Mark Newey  Llywodraeth Cymru  Datganiad
 1645  Mark Roberts  Barton Willmore  
 2646  Aled Evans    
 3036  Tom Brooks  Cyfeillion Borth y Gest  
Mae'n ofynnol i Gynghorau wahodd perchennog tai Cofrestredig lleol i fynychu'r sesiwn hon.