Datganiadau 12

sesiwn 12
 Rhif sylwebyddEnw  Asiant / mudiad Datganiad
   Y Cyngor    Datganiad
 2145  H&V Williams    Datganiad
 1521  Cyfoeth Naturiol Cymru    Datganiad
 3189  Owen Lloyd  Michael Hand (1459)  Datganiad
 77  Gwyn Llewelyn Jones    
    Canolfannau Gwasanaethau Lleol
 255  Alex Badley  Asbri Planning (1164)  Datganiad
 321  Daniel Bufton    
 2153  Emlyn Williams    
 3125  Rod Thomson Peter Marston (11)  
 367  Cyng R H Wyn Williams    Datganiad
 3187  Lord Newborough Charlene Sussums-Lewis, Carter Jonas (2829)  
    Pentrefi Gwasanaeth
 1549  Cyngor Cymuned Llannor    
 326  Daphne Marini    
 3187  Lord Newborough Charlene Sussums-Lewis, Carter Jonas (2829)  
    Pentrefi Lleol
 2868  Tai Twnti Cyf  Mr P Lloyd (2867)  
 3132  Dr B Hughes-Parry Charlene Sussums-Lewis, Carter Jonas (2829)  
    Clystyrau
 2676  Cyng John Brynmor Hughes    Datganiad