Datganiadau 11

Y Cyngor
 Rhif sylwebyddEnw Asiant / Mudiad Datganiad 
   Y Cyngor    Datganiad 

 

Canolfan Gwasanaethol Trefol

Canolfan Gwasanaeth Trefol
 Rhif Sylwebydd Enw Asiant/ Mudiad Datganiad
 263 Hâf Madoc Wilson    Datganiad
 2737 Bryan Rees Jones    Datganiad
 2770 Llywelyn Rhys    Datganiad
266 Pamela Beer   Datganiad
 1521 Cyfoeth Naturiol Cymru (1086)    Datganiad

 

Canolfannau Gwasanaethau Lleol

Canolfannau Gwasnaethau Lleol
Rhif Sylwebydd  Enw  Asiant/ Mudiad Datganiad
 406  Cynghorydd Mike Stevens    Datganiad
 3195  Tim Singh  Geraint Lewis (3196)  
 3092  Jina Gwyrfai    
 3305  Bruce Davies  Geraint Lewis (3196)  
 402  Cynghorydd Gareth Thomas    
1521 Cyfoeth Naturiol Cymru (1083)   Datganiad