Strategaeth ariannol

Mae’r ddogfen Cyllideb 2019/20 yn amlinellu sut y byddwn fel Cyngor yn ariannu ein gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20, gan grynhoi ein strategaeth gyllidol tymor canolig hyd at 2021/22.

Mabwysiadwyd y Strategaeth gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth 2019 a bydd yn cael ei hadolygu’n flynyddol. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad y Strategaeth Ariannol yn ystod Ionawr 2019. Cliciwch yma am y canlyniadau.

 

Archif: