Strategaeth ariannol

Mae’r ddogfen Cyllideb 2023/24 yn amlinellu sut y byddwn fel Cyngor yn ariannu ein gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol.

Mabwysiadwyd y Strategaeth gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2022 a bydd yn cael ei hadolygu’n flynyddol. 

 

Archif: