Strategaeth ariannol

Mae’r ddogfen Cyllideb 2018/19 a Strategaeth Ariannol 2018/19 – 2020/21 yn amlinellu sut y byddwn fel Cyngor yn ariannu ein gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19, gan grynhoi ein strategaeth gyllidol tymor canolig hyd at 2020/21.

Mabwysiadwyd y Strategaeth gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2018 a bydd yn cael ei hadolygu’n flynyddol (gohiriwyd y cyfarfod oedd i fod i’w gynnal ar 1 Mawrth 2018 oherwydd eira, a’i gynnal ar 8 Mawrth 2018).

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad y Strategaeth Ariannol yn ystod Ionawr 2019. Cliciwch yma am y canlyniadau.