Cyllidebau Blynyddol

Mae gwybodaeth am gyllideb 2019-2020 ar gyfer Refeniw a Chyfalaf yn y ddogfen isod.

Mae gwybodaeth am gyllidebau blynyddoedd blaenorol ar gyfer Refeniw a Chyfalaf yn y dogfennau isod.