Defnydd o'r Gymraeg gan blant a phobl ifanc Gwynedd

Adroddiad gan Trywydd: ymgynghorwyr yn y maes iaith a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd i fesur defnydd cymdeithasol plant a phobl ifanc ysgolion uwchradd Gwynedd o’r Gymraeg: