Caethwasiaeth Fodern

Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

Cyflwynwyd Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn cadwyni cyflenwi er mwyn tynnu sylw at yr angen ym mhob cam o’r gadwyn gyflenwi, i sicrhau bod arferion cyflogaeth dda yn bodoli ar gyfer pob gweithiwr, yn y Deyrnas Unedig a thramor.  Mae’r Cod hefyd yn cydymffurfio â deddfwriaeth y DU ar ffurf Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015.  Gweler Datganiad a Cynllun Gweithredu Cyngor Gwynedd ar y Cod Ymarfer.

 

Datganiad a Cynllun Gweithredu Cyngor Gwynedd