Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd yn cydnabod pwysigrwydd chwarae yn ei gyfanrwydd i ddatblygiad iach corfforol, meddyliol a chymdeithasol holl blant a phobl ifanc y sir.

Rydym y llwyr gefnogi strategaethau sydd yn gwarchod a datblygu cyfleoedd chwarae boed o'n anffurfiol, strwythuredig neu i'r cyfnod sylfaen ac rydym yn argyhoeddedig o'r gwerth ychwanegol a geir ac yn annog cymunedau i gymryd yr awenau ac i ddatblygu cynlluniau eu hunain.