Pwyllgor Polisi Cynllunio Ar y Cyd

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Bwyllgor Polisi ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer cyd-bwyllgorau. Gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Cyd-Bwyllgor hwn, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol. Mae’r cyfrifon ar ffurf dychweliad blynyddol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru)  2018, mae’r Dychweliad Blynyddol 2017-18 ar gyfer Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ei gymeradwyo erbyn 30 Mehefin, cyn yr archwiliad.

 Archif