Pwyllgor Polisi Cynllunio Ar y Cyd

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Bwyllgor Polisi ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer cyd-bwyllgorau. Gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Cyd-Bwyllgor hwn, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol. Mae’r cyfrifon ar ffurf dychweliad blynyddol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018, mae’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cyhoeddi Dychweliad Blynyddol 2020-21 yn dilyn archwiliad.

 

Archif