Cyd-bwyllgor GwE

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Gyd-Bwyllgor GwE gyda holl gynghorau eraill Gogledd Cymru. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer cyd-bwyllgorau. Gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Cyd-Bwyllgor hwn, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018, mae’r Datganiad o’r Cyfrifon 2018/19 ar gyfer Cyd-Bwyllgor GwE wedi ei gymeradwyo gan y Swyddog Cyllidol Cyfrifol erbyn 15fed o Fehefin, cyn yr archwiliad

Rhybudd am Hawliadau Cyhoeddus

 

Archif