Cyd-bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Gyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer cyd-bwyllgorau. Gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Cyd-Bwyllgor hwn, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol. Mae’r cyfrifon ar ffurf dychweliad blynyddol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) 2014, mae’r Cyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig wedi cyhoeddi'r dychweliad blynyddol 2016-17 yn dilyn archwiliad.

 

 

Archif