Cyd-bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig

Roedd Cyngor Gwynedd yn rhan o Gyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig gyda Chyngor Sir Ynys Môn, a ddaeth i ben diwedd mis Awst 2017. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer cyd-bwyllgorau. Gan mai Cyngor Gwynedd oedd yn arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Cyd-Bwyllgor hwn, Cyngor Gwynedd oedd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol, sydd ar ffurf dychweliad blynyddol. 

Gweler isod am copïau o’r dychweliadau blynyddol a gyhoeddwyd ar gyfer y Cyd-Bwyllgor:

 

Archif