Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Gyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd gyda holl gynghorau eraill Gogledd Cymru ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer y Cyd-Bwyllgor, a gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd), mae’r Datganiad o’r Cyfrifon 2023/24 ar gyfer y Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd wedi ei gymeradwyo erbyn 30ain o Fehefin, cyn yr archwiliad.

 

Archif: