Cyllidebau addysg - Datganiadau Adran 52

Mae datganiad o'r gyllideb addysg yn cael ei chyhoeddi bob blwyddyn: