Newyddion Gwynedd

Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Gwynedd. Os ydych yn awyddus i dderbyn Newyddion ar e-bost pan fydd yn cael ei gyhoeddi, gallwch wneud cais drwy gysylltu gyda ni ar:

  • E-bost: cyfathrebu@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: 01286 679 503// 01286 679 323
  • Cyfeiriad: Uned Gyfathrebu, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH


Rhifyn diweddaraf

Newyddion Gwynedd - haf 2023