apGwynedd

Mynediad cyflym, hawdd a diogel i wasanaethau Cyngor Gwynedd. 

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

 

Adrodd

Rhowch wybod i ni am broblemau fel:

  • Twll yn y ffordd
  • Baw ci
  • Goleuadau stryd
  • Tipio anghyfreithlon

Mae apGwynedd yn ei gwneud hi'n hawdd i chi atodi llun efo neges a defnyddio eich lleoliad i roi gwybod lle mae'r broblem. Does dim angen defnyddio eich data symudol, chwaith - bydd yr wybodaeth yn cael ei gadw a'i yrru pan fydd ganddoch chi gysylltiad i'r we. 

 

Darganfod

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff, ceisiadau cynllunio, llyfrgell a chanolfannau hamdden agosaf, a mwy.

 

Talu

Defnyddiwch apGwynedd i dalu am wasanaeth fel cinio ysgol ac ati,

 

Archebu

Rydych hefyd yn gallu gwneud archeb ar yr ap hwn am wasanaethau fel casglu gwastraff gardd.

 

Datganiad preifatrwydd