Manylion Tag System Enw Parth Gwynedd

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod os oes gennych ymholiad neu gŵyn yn ymwneud ag enwau parth, neu i adrodd am unrhyw gamddefnydd:

Ymholiadau System Enw Parth Gwynedd
Tîm Rhwydwaith TG
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
GWYNEDD
LL55 1SH
01286 679 114

Rydym ar gael rhwng 9am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener, ag eithrio gwyliau’r banc.  Y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â ni drwy rhwydwaith@gwynedd.llyw.cymru. Byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.