Pwyllgor Safonau

Rôl y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwarchod safonau ymddygiad aelodau o fewn y Cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor. Mae'r pedwar atodiad isod yn berthnasol i waith y Pwyllgor Safonau:

 

Adroddiadau y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2014-2015

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2016-2017

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2017-2018

 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau