Hawliadau anaf personol

Os ydych chi’n dymuno gwneud hawliad anaf personol ewch i wefan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder i lawr lwytho’r ffurflen berthnasol.

Ar ôl cwblhau’r ffurflen dylid ei gyfeirio at yswirwyr y Cyngor:

Enw yswirwyr: Zurich Municipal
Rhif adnabod Portal: C00108
Rhif polisi: QLA-04U005-0013
Effeithiol hyd at: 31 Mawrth 2019
Post: Zurich Municipal, PO Box 351, 126 Hagley Road, Birmingham, B16 6BQ.
E-bost: birminghamcasualtyclaims@uk.zurich.com
Ffôn: 0121 456 1999

Dylai unrhyw ymholiad pellach gael eu cyfeirio at Uned Yswiriant y Cyngor:

Ffôn: 01286 682674
E-bost: yswiriant@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Uned Yswiriant, Cyngor Gwynedd, Plas Llanwnda, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SE