Hawliadau anaf personol

Os ydych chi’n dymuno gwneud hawliad anaf personol ewch i wefan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder i lawr lwytho’r ffurflen berthnasol.

Ar ôl cwblhau’r ffurflen dylid ei gyfeirio at yswirwyr y Cyngor:

Enw yswirwyr: Zurich Insurance Company Ltd

Rhif adnabod Portal: C00650

Rhif polisi: QLA-04U005-0013
Effeithiol hyd at: 31 Mawrth 2024
Post: Zurich Municipal, PO Box 3321, Interface Business Park, Swindon, SN4 8XU.
E-bost: birminghamcasualtyclaims@uk.zurich.com
Ffôn: 0800 783 0692

Dylai unrhyw ymholiad pellach gael eu cyfeirio at Uned Yswiriant y Cyngor:

Ffôn: 01286 682643 / 01286 682674
E-bost: yswiriant@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Uned Yswiriant, Cyngor Gwynedd, Plas Llanwnda, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SE

 

Datganiad preifatrwydd