Tai ac Eiddo

Pennaeth yr Adran:

Dafydd Gibbard
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 679957

E-bostdafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru  NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad hwn i adrodd am broblemau dydd-i-ddydd - defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost isod:

Tai: tai@gwynedd.llyw.cymru

Eiddo: eiddo@gwynedd.llyw.cymru

 Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2021/22

Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2020/21

Cynllun Gweithredu Tai