Tai ac Eiddo

Pennaeth yr Adran:

Dafydd Gibbard
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 679957

E-bostdafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru

 

Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2020/21