Tai ac Eiddo

Pennaeth yr Adran:

Carys Fôn Williams
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01341 424368

E-bostcarysfonwilliams@gwynedd.llyw.cymru  NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad hwn i adrodd am broblemau dydd-i-ddydd - defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost isod:

Tai: tai@gwynedd.llyw.cymru

Eiddo: eiddo@gwynedd.llyw.cymru

Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2022/23

Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2021/22

Gweld Cynllun Adran Tai ac Eiddo 2020/21

Cynllun Gweithredu Tai