Plant a Chefnogi Teuluoedd

Pennaeth yr Adran:

Marian Parry Hughes
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679379

E-bost: MarianHughes@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:

 

 • Gwasanaethau Plant: Arfon, Dwyfor a Meirionydd (hyd at 16 oed)

 • Gwasanaeth blynyddoedd cynnar

 • Teuluoedd yn Gyntaf

 • Tîm Derbyn Cyfeiriadau Plant

 • Uned Diogelu ac Ansawdd

 • Tîm Tu allan i Oriau

 • Gwasanaeth Derwen

 • Gwasanaeth Maethu

 • Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

 • Gwasanaeth Cefnogol

 • Gwasanaeth Trothwy Gofal (yn cynnwys IFSS)

 • Gwasanaeth Ôl-16

 • Uned Egwyl Fer - Hafan y Sêr

 • Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

 • Gwasanaeth Ieuenctid