Economi a Chymuned

Pennaeth yr Adran:

Sioned E. Williams
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679547

E-bostSionedEWilliams@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:


Rhaglenni Datblygu’r Economi 

Prosiectau sylweddol
Rhaglenni ariannu ac Ewropeaidd 


Cefnogi Busnes


Twristiaeth a Marchnata


Morwrol a Pharciau Gwledig 

Traethau
Harbyrau
Marinas
Parciau gwledig


Hamdden

Byw’n Iach
Canolfannau hamdden
Datblygu Chwaraeon


Adfywio Cymunedol

Cymunedau'n Gyntaf


Sgiliau a Chyflogaeth


Ieuenctid


Llyfrgelloedd


Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau