Cefnogaeth Gorfforaethol

Pennaeth yr Adran:

Geraint Owen
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679335

E-bostgeraintowen@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:


Caffael

 

Cefnogi Busnes


Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 
Cyswllt Cwsmer a Chofrestru

 • Canolfan gyswllt Galw Gwynedd (01766 771000)
 • Gofal cwsmer
 • Derbynfeydd

Dysgu a Datblygu'r Sefydliad


Gwasanaeth Ymgynghorol Adnoddau Dynol

 • Amodau a Thelerau Gwaith
 • Cysylltiadau Diwydiannol

Gwasanaeth Ymgynghorol Iechyd, Diogelwch a Llesiant

 • Iechyd Galwedigaethol
 • Hybu Iechyd a Lles
 • Iechyd a Diogelwch

Gwasanaethau Cefnogol

 • Gweinyddiaeth Ganolog
 • Argraffdy

Gwasanaethau Democrataidd

 • Cefnogi Aelodau
 • Pwyllgorau’r Cyngor
 • Cyfieithu

Gwasanaeth Gwybodaeth

 • Rhyddid Gwybodaeth
 • Diogelu Data 
 • Rheolaeth gwybodaeth

Gwasanaethau Iaith Gymraeg