Cefnogaeth Gorfforaethol

Pennaeth yr Adran:

Ian Jones
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679335

E-bostianjones@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:


Caffael

 

Cefnogi Busnes


Cyfathrebu ac Ymgysylltu


Cyswllt Cwsmer a Chofrestru

  • Canolfan gyswllt Galw Gwynedd (01766 771000)
  • Gofal cwsmer
  • Derbynfeydd

Dysgu a Datblygu'r Sefydliad


Gwasanaeth Ymgynghorol Adnoddau Dynol

  • Amodau a Thelerau Gwaith
  • Cysylltiadau Diwydiannol

Gwasanaeth Ymgynghorol Iechyd, Diogelwch a Llesiant

  • Iechyd Galwedigaethol
  • Hybu Iechyd a Lles
  • Iechyd a Diogelwch

Gwasanaethau Cefnogol

  • Gweinyddiaeth Ganolog
  • Argraffdy

Gwasanaethau Democratiaeth ac Iaith

 

Gwasanaethau Ymchwil a Gwybodaeth