Cefnogaeth Gorfforaethol

Pennaeth yr Adran:

Ian Jones
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679335

E-bostianjones@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:

 • Caffael

 • Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 • Cyswllt Cwsmer a Chofrestru

  • Canolfan gyswllt Galw Gwynedd (01766 771000)
  • Gofal cwsmer
  • Derbynfeydd
 • Dysgu a Datblygu'r Sefydliad

 • Gwasanaeth Ymgynghorol Adnoddau Dynol

  • Amodau a Thelerau Gwaith

  • Cysylltiadau Diwydiannol

 • Gwasanaeth Ymgynghorol Iechyd, Diogelwch a Llesiant

  • Iechyd Galwedigaethol

  • Hybu Iechyd a Lles

  • Iechyd a DiogelwchGwasanaethau Cefnogol

 • Gweinyddiaeth Ganolog

 • Argraffdy

 • Gwasanaethau Democratiaeth ac Iaith

 • Gwasanaethau Ymchwil a Gwybodaeth