Trwydded Gwaith stryd

Bydd ar unrhyw berson neu sefydliad (ar wahân i unrhyw un sy’n gweithredu o dan hawl statudol) angen trwydded gan yr awdurdod lleol os ydynt yn dymuno gosod, cadw, ac yna archwilio, cynnal a chadw, addasu, trwsio neu ddiweddaru cyfarpar, neu symud lleoliad neu dynnu cyfarpar o’r briffordd. 

Gwneud cais

Ffurflen gais

Mae'r trwydded hwn yn costio £324. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01766 771 000 
neu e-bostiwch GwaithStryd@gwynedd.llyw.cymru


A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?
Bydd. Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe bai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed cwblhau.

Gweithredu pan fydd cais yn methu
Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded
Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.