Gwaharddiad safle bws

Cau safle bws dros dro tra fod gwaith ffordd ar y gweill:

Mae Gwaharddiad Safle Bws yn costio £42 yr un.

I wneud cais am waharddiad dros dro, cysylltwch â'r adran Cludiant:

cludiant@gwynedd.llyw.cymru